Ute i kylan

Leon och Elin ute i kylan.

Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum.